venture capital


venture capital
Risikovillig kapital, der placeres i en fond eller et selskab, der har til opgave at formidle kapitaltilførsel til nye, unoterede selskaber. Venture capital kan bl.a. lette yderligere kapitaltilførsel.

Anglo-danske finansiel ordbog. 2013.